2241027928 6936737885 Λίνδου 81, Ρόδος gipsodomi24@gmail.com